váš event

Konferencia

Banket

Recepcia

Raut

Teambuilding

Pripravili sme  pre našich hostí a širokú verejnosť kongresovú a banketovú sálu ROCA s  kapacitou  200 osôb, ktorá Vás očarí ideálnou kombináciou moderného variabilného plne klimatizovaného priestoru s možnosťou zatemnenia, technického vybavenia na najvyššej úrovni a profesionálneho servisu. Vaše školenie, konferenciu, poradu, raut, firemnú prezentáciu pripravíme s najvyššou pozornosťou na detaily.

Technické vybavenie sály:

 • dataprojektor a projekčné plátno v každej miestnosti
 • flipchart s príslušenstvom
 • bezdrôtové mikrofóny
 • laserové ukazovadlo
 • tlmočnícka technika
 • rečnícky pult
 • kamera s možnosťou nahrania video záznamu, príp. online prenosu
 • tanečný parket
 • pódium
 • office služby - tlač, faxovanie, kopírovanie, skenovanie a iné...
 • Wifi pripojenie zdarma

Variabilita priestoru a sedenia: detail

Doprajte svojim klientom, budúcim partnerom, zamestnancom po školení, porade, kongrese oddychový čas. 
Hunting&Shooting simulator   alebo   Racing simulator  máme k dispozícii. Cena sa poskytuje na vyžiadanie.

Typ sedenia Divadlo Škola Svadba Banket T U
Business Lounge 8
Sála ROCA I 70 45 30 - 40 40
Sála ROCA II 100 60 50 - 30 50
Sála ROCA I+II 200 150 150 170 - 75
Sála FOYER  100 70 60 70 50 70
Prenájom priestorov v EUR                                     1hod 4 hodiny  Deň / 8 hod.
Business Lounge                                                         25€ dohodou dohodou
Sála ROCA I od 120€  od 250€ 
Sála ROCA II od 150€  od 290€ 
Sála ROCA I+II od 250€ od 450€ 
Sála FOYER / cena  na základe dohody s manažérom

Prenájom techniky Cena
Dataprojektor s plátnom / deň 50 €
Flipchart s príslušenstvom / hod. 10 €
Bezdrôtový mikrofón grátis
Tlmočnícka technika 1 ks / deň 100 €
Tlmočnícky Headset 1ks / osoba   1,50 €
On-line prenos / hod.   45 €
Skladací parket / k dispozícii až 150 m2    cena dohodou    
Pódium / k dispozícii až 96 m2   cena dohodou
Hunting&Shooting simulator   alebo   Racing simulator  na vyžiadanie

Pri zrušení rezervovanej akcie 14 dní pred termínom si vyhradzujeme právo 50 % storna z kalkulovanej ceny
Pri zrušení rezervovanej akcie 7 dní pred termínom si vyhradzujeme právo 70 % storna z kalkulovanej ceny.
Pri zrušení rezervovanej akcie v deň termínu si vyhradzujeme právo 100 % storna z kalkulovanej ceny.

váš event
Konferencia / váš event
Konferencia / váš event
Konferencia / váš event
Konferencia / váš event
Konferencia / váš event
Konferencia / váš event
Konferencia / váš event
Konferencia / váš event
Konferencia / váš event
Konferencia / váš event
Konferencia / váš event
Konferencia / váš event
Konferencia / váš event
Konferencia / váš event
Konferencia / váš event
Konferencia / váš event
Konferencia / váš event
Konferencia / váš event
Konferencia / váš event
Konferencia / váš event

Video

kongres

Video