PROJEKT

Prijímateľ NFP

Názov projektu

Zvýšenie kvality a komplexnosti poskytovaných služieb v Hoteli Roca

  • Miesto realizácie projektu

Hotel Roca, Južná trieda 117, 040 01 Košice

  • Názov a stručný opis projektu

Zvýšenie a rozšírenie kvality a komplexnosti poskytovaných služieb strediska cestovného ruchu – konkurencieschopnosť a hospodársky rast a podpora podnikateľských aktivít, tvorba služieb práčovne, gastronómie a kongresovej turistiky.

  • Názov a sídlo prijímateľa

BUILDINGS CITY s.r.o., Južná trieda 117, 040 01 Košice

  • Dátum začatia a dátum skončenia realizácie projektu

7/2015 až 9/2015

  • Logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu

  • Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu

www.economy.gov.sk

  • Výška poskytnutého príspevku

191 321,90 EUR

  • Fotodokumentácia / vizualizácia realizácie aktivít a výsledkov projektu
PROJEKT
Realizácia projektu
Realizácia projektu